Strona główna / Usługi / Logopedia

Logopedia

Opis

Płynna, wyraźna i zrozumiała mowa to swego rodzaju wizytówka. Udowodniono, że znacząco wpływa na pewność siebie, a tym samym na osiągnięcie przez dziecko sukcesu najpierw w szkole, a następnie w życiu dorosłym. Proces opanowania tej niełatwej sztuki trwa latami. Niektóre zaburzenia mowy są całkiem normalne w danym okresie rozwoju dziecka, jednak, jeżeli utrzymują się zbyt długo bez poprawy, warto skonsultować to z doświadczonym logopedą.

Zadaniem logopedy jest diagnoza mowy u dziecka, a następnie przeprowadzenie terapii opartej o zróżnicowane metody pracy, dobrane indywidualnie do potrzeb i możliwości danego dziecka. W przypadku dzieci młodszych są to głównie metody zabawowe, z wykorzystaniem obrazu, dźwięku oraz ruchu, a u dzieci starszych z zastosowaniem metod słownych i słowno – obrazkowych. Praca logopedy przebiega w kilku etapach:

1. Diagnoza wady wymowy (zbadanie wymowy dziecka w czasie powtarzania wyrazów
za logopedą, czytania głośnego i mowy spontanicznej – opowieści dzieci o wakacjach, ulubionym zwierzątku, przygodzie, itp.).

2. Terapia logopedyczna:

 • usprawnianie narządów artykulacyjnych (warg, języka, podniebienia, żuchwy),
 • ćwiczenia oddechowe,
 • wywoływanie poprawnej głoski w izolacji,
 • wymowa sylab, wyrazów (ćwiczona głoska w nagłosie, śródgłosie, wygłosie) oraz zdań,
 • swobodne wypowiedzi dziecka, głośne czytanie tekstów, nauka wierszyków, rymowanek, opisywanie obrazków, zagadki.

3. Badanie i ćwiczenie słuchu fonematycznego.

4. Terapia dzieci z niedosłuchem centralnym.

5. Masaże warg i języka.

6. Ćwiczenia relaksacyjne i zabawy.

7. Cotygodniowa kontrola wymowy dziecka.

Sukces w terapii logopedycznej może być zapewniony tylko w wyniku współdziałania logopedy, dziecka oraz jego rodziców lub opiekunów, którzy razem z dzieckiem czynnie uczestniczą w zajęciach. Logopeda informuje rodziców o przyczynach wad wymowy u ich dzieci oraz o ich skutkach, a następnie motywuje ich do systematycznej pracy, ćwiczeń usprawniających i artykulacyjnych, uzmysławiając konieczność ich przeprowadzania i powtarzania w okresie między zajęciami w domu.

Ocena czy praca logopedy jest efektywna i czy przynosi oczekiwane rezultaty, może być dokonana poprzez: słuchanie mowy dziecka w czasie spotkań kontrolnych, obserwację dziecka w sytuacjach codziennych, rozmowy z wychowawcami i nauczycielami uczącymi.

Najpopularniejsze wady wymowy, którymi zajmuje się logopeda:

 • seplenienie,
 • rotacyzm (reranie),
 • kappacyzm,
 • gammacyzm,
 • lambdacyzm,
 • dyslalia wieloraka,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • mowa bezdźwięczna.

W naszym Centrum konsultacje z zakresu logopedii dostępne są w placówce w Chorzowie, a udziela ich:

mgr Jolanta Biel 

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna, studiów podyplomowych Wydziału Filologicznego Podyplomowego Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną na kierunku Logopedia oraz studiów podyplomowych Wydziału Pedagogiki i Psychologii w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Szkolnej Logopedii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Logopedią zajmuję się od 24 lat łącząc to zajęcie z pracą nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. W swojej pracy stawiam na systematyczne ćwiczenia z dzieckiem oraz ścisłą współpracę z rodzicami, uwzględniając indywidualne potrzeby, możliwości i zainteresowania dziecka. Zajmuję się pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, u których diagnozuję, a następnie prowadzę terapię wad wymowy m. in. seplenienia, rotacyzmu czy opóźnionego rozwoju mowy.

Zakres usług

 • konsultacja logopedyczna z diagnozą - pierwsza wizyta
 • konsultacja logopedyczna - kolejna wizyta

Cennik

konsultacja logopedyczna z diagnozą - pierwsza wizyta (60 min)150 zł
konsultacja logopedyczna - kolejna wizyta (60 min)150 zł

UMÓW WIZYTĘ

lub dowiedz się więcej

510809408
Rejestracja Online