Strona główna / Usługi / Coaching medyczny

Coaching medyczny

Opis

Coaching medyczny jest procesem wspierającym Pacjenta w okresie choroby, rekonwalescencji i powrotu do zdrowia. Stanowi połączenie edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia z narzędziami coachingowymi, skupionymi na dobrostanie Pacjenta i z poszanowaniem jego indywidualności. Stanowi moment dokonywania zmiany, służącej osiąganiu celów związanych ze zdrowiem i samopoczuciem Pacjenta. Promuje rozwój nowych strategii myślenia i działania, które mogą pomóc mu w poprawie zdrowia lub funkcjonowania w chorobie. 

Coaching medyczny skupia się na emocjach towarzyszących Pacjentowi w chorobie, procesie powrotu do zdrowia i akceptacji zmian, które powinien wprowadzić w swoim życiu. Koncentruje się na rozwiązaniu, zamiast na problemie, co zmienia perspektywę postrzegania życia, zdrowia i choroby. W trudnym momencie otwiera przed Pacjentem nowe możliwości i pozwala skierować uwagę i energię na przyszłość. 

Lekarz przeprowadza badanie, udziela pomocy lekarskiej, informuje Pacjenta o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu oraz proponowanych metodach diagnostycznych i leczniczych.

Coach medyczny – za zgodą Pacjenta – może wspierać go w procesie dokonywania zmian w życiu, ustalaniu celów zdrowotnych, utrwalaniu nowych nawyków zdrowotnych; towarzyszy pacjentowi w czasie choroby i procesu zdrowienia. Uznaje przy tym, że Pacjent ma umiejętności i siły niezbędne do dokonania zmian. Świadomość i zaangażowanie Pacjenta są kluczowym elementem sukcesu. Efekty coachingu zależą głównie od niego samego.  

Celem procesu coachingu medycznego może być:

  • Wspieranie Pacjenta w okresie choroby, rekonwalescencji, powrotu do zdrowia
  • Skupienie się na emocjach towarzyszących Pacjentowi w chorobie; budowanie strategii radzenia sobie ze stresem
  • Edukacja zdrowotna wspierająca Pacjenta w procesie dokonywania zmiany
  • Pomoc w uświadomieniu sobie wpływu Pacjenta na swój stan zdrowia
  • Profilaktyka zdrowotna, zmiana stylu życia i zachowań, które mogą przyczynić się do utrzymywania zdrowia Pacjenta
  • Wspieranie procesu zmiany aktualnych sytuacji w życiu Pacjenta, mających wpływ na jego stan zdrowia i postęp procesu zdrowienia

W naszym Centrum, zarówno w placówce w Chorzowie, jak i Świętochłowicach, sesje coachingu medycznego prowadzi lek. Joanna Czopek-Majewska.

Akupunkturzystka, absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Ukończyła 1,5-roczne specjalistyczne szkolenie w dziedzinie leczenia akupunkturą, organizowane przez Polskie Towarzystwo Akupunktury. Jako dyplomowany coach specjalizuje się w coachingu medycznym, wspierając pacjenta w trudnym czasie choroby i powrotu do zdrowia.

Zakres usług

  • Coaching medyczny - konsultacja lekarska i coaching medyczny

Cennik

Coaching medyczny - konsultacja lekarska i coaching medyczny (45 min)180 zł

UMÓW WIZYTĘ

lub dowiedz się więcej

510809408
Rejestracja Online