Strona główna / Lekarze / Klaudia Rutkowska

O mnie

Magister psychologii. Na co dzień pracuje w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w ramach Zespołu Lecznictwa Środowiskowego. Prowadzi terapię grupową dla osób w kryzysie związanym z utratą w Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Zabrzu. Pracuje z osobami doświadczającymi takich trudności jak zaburzenia nastroju, zaburzenia nerwicowe oraz zaburzenia funkcji poznawczych. Prywatnie pracuje w ramach konsultacji indywidualnych.

Specjalizacje

Psychologia

Zakres usług

  • konsultacja psychologiczna - 140 zł
  • badanie osobowości z opinią - 350 zł Badanie osobowości wykonywane jest przy pomocy samoopisowego kwestionariusza psychologicznego MMPI-2 (Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2). Metoda ta jest jedną z najbardziej rozbudowanych i najdokładniejszych. Kwestionariusz składa się z ponad 500 pytań dotyczących różnych przekonań i zachowań, służy on do diagnozy osobowości oraz zaburzeń psychicznych (od zaburzeń nerwicowych, przez zaburzenia nastroju, po zaburzenia psychotyczne i zmiany organiczne) umożliwiając postawienie trafnej diagnozy. Czas trwania badania to około: 1,5 – 2h. Spotkanie obejmuje wywiad oraz przeprowadzenie badania testem. Na wizycie ustalony zostaje termin odbioru wyników (czas oczekiwania około tydzień). W celu omówienia wyników i rekomendacji diagnostycznych zalecana jest kolejna wizyta (30 min – 100 zł).
  • omówienie wyników i rekomendacji diagnostycznych po badaniu MMPI-2 - 100 zł
  • konsultacja psychologiczna w formie wideokonferencji - 120 zł (wyłącznie dla pacjentów będących w trakcie leczenia w Centrum Medycznym Severux)

Godziny przyjęć

Poniedziałek -
Wtorek -
Środa -
Czwartek -
Piątek -
Sobota -
Niedziela -